สินค้าใหม่

EasyZone Sky Box (Model LN)  18,900 บาท จัดเก็บ LOG ผ่าน NAS (Unlimited users)

EasyZone Sky Box (Model LN) 18,900 บาท จัดเก็บ LOG ผ่าน NAS (Unlimited users)

Call

(9,157)
EasyZone Sky Box (Model L)  8,317 บาท (Unlimited Actived Users)

EasyZone Sky Box (Model L) 8,317 บาท (Unlimited Actived Users)

8,318 บาท (Exclude VAT)

(20,943)
EasyZone Sky Box (Model LLOG) 15,900 บาท จัดเก็บ LOG และ Billing บน Cloud (Unlimited users)

EasyZone Sky Box (Model LLOG) 15,900 บาท จัดเก็บ LOG และ Billing บน Cloud (Unlimited users)

15,900 บาท (Exclude VAT)

(56,767)

สินค้าและบริการ

EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 2,900 บาท (50 actived users)

EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 2,900 บาท (50 actived users)

2,900 บาท (Exclude VAT)

(20,131)
MIKROTIK RB450G  ช่วงโปรโมชั่น ราคา ถูก 4,500 บาท  (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License 50 active users)

MIKROTIK RB450G ช่วงโปรโมชั่น ราคา ถูก 4,500 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License 50 active users)

4,500 บาท (Exclude VAT)

(34,380)
EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 4,900 บาท (100 actived users)

EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 4,900 บาท (100 actived users)

4,900 บาท (Exclude VAT)

(4,395)
EasyZone Sky Box (Model L)  8,317 บาท (Unlimited Actived Users)

EasyZone Sky Box (Model L) 8,317 บาท (Unlimited Actived Users)

8,318 บาท (Exclude VAT)

(20,943)
EasyZone Sky Box (Model MLOG) 8,500 บาท จัดเก็บ บน Cloud Unlimited Cloud Billing

EasyZone Sky Box (Model MLOG) 8,500 บาท จัดเก็บ บน Cloud Unlimited Cloud Billing

8,500 บาท (Exclude VAT)

(35,051)
EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 8,900 บาท (200 actived users)

EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 8,900 บาท (200 actived users)

8,900 บาท (Exclude VAT)

(3,508)
EasyZone Sky Box (Model LLOG) 15,900 บาท จัดเก็บ LOG และ Billing บน Cloud (Unlimited users)

EasyZone Sky Box (Model LLOG) 15,900 บาท จัดเก็บ LOG และ Billing บน Cloud (Unlimited users)

15,900 บาท (Exclude VAT)

(56,767)
EasyZone Sky Box (Model XL)  29,500 บาท (Unlimited Actived Users)

EasyZone Sky Box (Model XL) 29,500 บาท (Unlimited Actived Users)

29,500 บาท (Exclude VAT)

(5,140)
EasyZone Sky Box (Model XXLOG) ราคา ถูก 48,500 บาท

EasyZone Sky Box (Model XXLOG) ราคา ถูก 48,500 บาท

48,500 บาท (Exclude VAT)

(2,758)