สินค้าใหม่

EasyZone Sky Box (Model L)  8,318 บาท (Unlimited Actived Users)

EasyZone Sky Box (Model L) 8,318 บาท (Unlimited Actived Users)

8,318 บาท (Exclude VAT)

(25,808)
EasyZone Sky Box (Model MLOG) 8,500 บาท จัดเก็บ บน Cloud Unlimited Cloud Billing

EasyZone Sky Box (Model MLOG) 8,500 บาท จัดเก็บ บน Cloud Unlimited Cloud Billing

8,500 บาท (Exclude VAT)

(51,503)
EasyZone Sky Box (Model LLOG) 15,900 บาท จัดเก็บ LOG และ Billing บน Cloud (Unlimited users)

EasyZone Sky Box (Model LLOG) 15,900 บาท จัดเก็บ LOG และ Billing บน Cloud (Unlimited users)

15,900 บาท (Exclude VAT)

(93,535)

สินค้าและบริการ

MIKROTIK RB750GL ราคาถูก 2,490 บาท (Free !! Cloud Billing 1 ปี)

MIKROTIK RB750GL ราคาถูก 2,490 บาท (Free !! Cloud Billing 1 ปี)

2,490 บาท (Exclude VAT)

(16,450)
MIKROTIK RB951G-2HnD ราคาถูก 3,200 บาท (Free Cloud 1 ปี)

MIKROTIK RB951G-2HnD ราคาถูก 3,200 บาท (Free Cloud 1 ปี)

3,200 บาท (Exclude VAT)

(8,514)
MIKROTIK RB450G ราคาถูก 4,800 บาท พร้อมระบบ Social LOGIN  (Free !! Cloud Billing 1 ปี)

MIKROTIK RB450G ราคาถูก 4,800 บาท พร้อมระบบ Social LOGIN (Free !! Cloud Billing 1 ปี)

4,800 บาท (Exclude VAT)

(40,473)
EasyZone Sky Box (Model L)  8,318 บาท (Unlimited Actived Users)

EasyZone Sky Box (Model L) 8,318 บาท (Unlimited Actived Users)

8,318 บาท (Exclude VAT)

(25,808)
EasyZone Sky Box (Model MLOG) 8,500 บาท จัดเก็บ บน Cloud Unlimited Cloud Billing

EasyZone Sky Box (Model MLOG) 8,500 บาท จัดเก็บ บน Cloud Unlimited Cloud Billing

8,500 บาท (Exclude VAT)

(51,503)
EasyZone Sky Box (Model LLOG) 15,900 บาท จัดเก็บ LOG และ Billing บน Cloud (Unlimited users)

EasyZone Sky Box (Model LLOG) 15,900 บาท จัดเก็บ LOG และ Billing บน Cloud (Unlimited users)

15,900 บาท (Exclude VAT)

(93,535)
EasyZone Sky Box (Model XL)  29,500 บาท (Unlimited Cloud) พร้อม Social LOGIN

EasyZone Sky Box (Model XL) 29,500 บาท (Unlimited Cloud) พร้อม Social LOGIN

29,500 บาท (Exclude VAT)

(6,774)
EasyZone Sky Box (Model XXLOG) ราคา ถูก 48,500 บาท

EasyZone Sky Box (Model XXLOG) ราคา ถูก 48,500 บาท

48,500 บาท (Exclude VAT)

(3,770)