ขอเชิญ อบรมการใช้งาน Mikrotik กับ EasyZone Free Cloud Radius Billing วัน เสาร์ ที่ 23 พ.ค. 2558 เวลา 09.00-17.00 น.
สนใจติดต่อ 02-691-6382, 081-749-9093 หรือ ติดต่อผ่าน Facebook Download หลักสูตรการอบรม

สินค้าใหม่

EasyZone Sky Box (Model MLOG) 8,500 บาท จัดเก็บ บน Cloud Unlimited Cloud Billing

EasyZone Sky Box (Model MLOG) 8,500 บาท จัดเก็บ บน Cloud Unlimited Cloud Billing

8,500 บาท (Exclude VAT)

(45,261)
EasyZone Sky Box (Model L)  8,318 บาท (Unlimited Actived Users)

EasyZone Sky Box (Model L) 8,318 บาท (Unlimited Actived Users)

8,900 บาท (Exclude VAT)

(23,994)
EasyZone Sky Box (Model LLOG) 15,900 บาท จัดเก็บ LOG และ Billing บน Cloud (Unlimited users)

EasyZone Sky Box (Model LLOG) 15,900 บาท จัดเก็บ LOG และ Billing บน Cloud (Unlimited users)

15,900 บาท (Exclude VAT)

(79,072)

สินค้าและบริการ

MIKROTIK RB450G  ช่วงโปรโมชั่น ราคา ถูก 4,500 บาท  (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License 50 active users)

MIKROTIK RB450G ช่วงโปรโมชั่น ราคา ถูก 4,500 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License 50 active users)

1 บาท (Exclude VAT)

(37,968)
EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 2,900 บาท (50 actived users)

EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 2,900 บาท (50 actived users)

2,900 บาท (Exclude VAT)

(23,007)
EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 4,900 บาท (100 actived users)

EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 4,900 บาท (100 actived users)

4,900 บาท (Exclude VAT)

(5,419)
EasyZone Sky Box (Model MLOG) 8,500 บาท จัดเก็บ บน Cloud Unlimited Cloud Billing

EasyZone Sky Box (Model MLOG) 8,500 บาท จัดเก็บ บน Cloud Unlimited Cloud Billing

8,500 บาท (Exclude VAT)

(45,261)
EasyZone Sky Box (Model L)  8,318 บาท (Unlimited Actived Users)

EasyZone Sky Box (Model L) 8,318 บาท (Unlimited Actived Users)

8,900 บาท (Exclude VAT)

(23,994)
EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 8,900 บาท (200 actived users)

EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 8,900 บาท (200 actived users)

8,900 บาท (Exclude VAT)

(4,289)
EasyZone Sky Box (Model LLOG) 15,900 บาท จัดเก็บ LOG และ Billing บน Cloud (Unlimited users)

EasyZone Sky Box (Model LLOG) 15,900 บาท จัดเก็บ LOG และ Billing บน Cloud (Unlimited users)

15,900 บาท (Exclude VAT)

(79,072)
EasyZone Sky Box (Model XL)  29,500 บาท (Unlimited Actived Users)

EasyZone Sky Box (Model XL) 29,500 บาท (Unlimited Actived Users)

29,500 บาท (Exclude VAT)

(6,047)
MIKROTIK RB1100Hx2 ราคา ถูก 29,500 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

MIKROTIK RB1100Hx2 ราคา ถูก 29,500 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

29,500 บาท (Exclude VAT)

(4,149)
EasyZone Sky Box (Model XXLOG) ราคา ถูก 48,500 บาท

EasyZone Sky Box (Model XXLOG) ราคา ถูก 48,500 บาท

48,500 บาท (Exclude VAT)

(3,410)