สินค้าใหม่

EasyZone Sky Box (Model L) 8,317 บาท (Unlimited Actived Users)

EasyZone Sky Box (Model L) 8,317 บาท (Unlimited Actived Users)

8,318 บาท (Exclude VAT)

(19,595)
EasyZone Sky Box (Model LLOG) 15,900 บาท จัดเก็บ LOG และ Billing บน Cloud (Unlimited users)

EasyZone Sky Box (Model LLOG) 15,900 บาท จัดเก็บ LOG และ Billing บน Cloud (Unlimited users)

15,900 บาท (Exclude VAT)

(50,559)
EasyZone Sky Box (Model LN) 18,900 บาท จัดเก็บ LOG ผ่าน NAS (Unlimited users)

EasyZone Sky Box (Model LN) 18,900 บาท จัดเก็บ LOG ผ่าน NAS (Unlimited users)

18,900 บาท (Exclude VAT)

(8,320)

สินค้าและบริการ

MIKROTIK RB750GL ราคา ถูก 2,300 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

MIKROTIK RB750GL ราคา ถูก 2,300 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

2,300 บาท (Exclude VAT)

(13,907)
UBiQUiTi NANOSTATION LOCO M2 (LOCOM2) ราคาถูก 2,400 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

UBiQUiTi NANOSTATION LOCO M2 (LOCOM2) ราคาถูก 2,400 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

2,400 บาท (Exclude VAT)

(3,258)
UBiQUiTi NANOSTATION LOCO M5 (LOCOM5) ราคาถูก 2,600 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

UBiQUiTi NANOSTATION LOCO M5 (LOCOM5) ราคาถูก 2,600 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

2,600 บาท (Exclude VAT)

(2,743)
EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 2,900 บาท (50 actived users)

EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 2,900 บาท (50 actived users)

2,900 บาท (Exclude VAT)

(19,048)
MIKROTIK RB951G-2HnD ราคา ถูก 3,200 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

MIKROTIK RB951G-2HnD ราคา ถูก 3,200 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

3,200 บาท (Exclude VAT)

(7,317)
Link US-9045 CAT5E OUTDOOR ราคาถูก 3,300 บาท (Free !! EasyZone Hotspot Billing v3.2 1 License)

Link US-9045 CAT5E OUTDOOR ราคาถูก 3,300 บาท (Free !! EasyZone Hotspot Billing v3.2 1 License)

3,300 บาท (Exclude VAT)

(2,534)
UBiQUiTi NanoBridge M5-22 (NB-5G22) ราคาถูก 3,400 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

UBiQUiTi NanoBridge M5-22 (NB-5G22) ราคาถูก 3,400 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

3,400 บาท (Exclude VAT)

(2,795)
UBiQUiTi PICOSTATION-M2HP (PICOM2HP) ราคาถูก 3,450 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

UBiQUiTi PICOSTATION-M2HP (PICOM2HP) ราคาถูก 3,450 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

3,450 บาท (Exclude VAT)

(5,318)
UBiQUiTi NANOSTATION M5 (NSM5) ราคาถูก 3,900 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

UBiQUiTi NANOSTATION M5 (NSM5) ราคาถูก 3,900 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

3,900 บาท (Exclude VAT)

(1,290)
MIKROTIK RB450G ช่วงโปรโมชั่น ราคา ถูก 4,500 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License 50 active users)

MIKROTIK RB450G ช่วงโปรโมชั่น ราคา ถูก 4,500 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License 50 active users)

4,500 บาท (Exclude VAT)

(32,894)
EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 4,900 บาท (100 actived users)

EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 4,900 บาท (100 actived users)

4,900 บาท (Exclude VAT)

(3,977)
EasyZone Sky Box (Model L) 8,317 บาท (Unlimited Actived Users)

EasyZone Sky Box (Model L) 8,317 บาท (Unlimited Actived Users)

8,318 บาท (Exclude VAT)

(19,595)
EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 8,900 บาท (200 actived users)

EasyZone Mikrotik Billing v3.0 ราคา 8,900 บาท (200 actived users)

8,900 บาท (Exclude VAT)

(3,184)
EasyZone Sky Box (Model MLOG) 12,500 บาท จัดเก็บ บน Cloud Unlimited Cloud Billing

EasyZone Sky Box (Model MLOG) 12,500 บาท จัดเก็บ บน Cloud Unlimited Cloud Billing

12,500 บาท (Exclude VAT)

(30,967)
EasyZone Sky Box (Model LLOG) 15,900 บาท จัดเก็บ LOG และ Billing บน Cloud (Unlimited users)

EasyZone Sky Box (Model LLOG) 15,900 บาท จัดเก็บ LOG และ Billing บน Cloud (Unlimited users)

15,900 บาท (Exclude VAT)

(50,559)
MIKROTIK RB1100Hx2 ราคา ถูก 18,500 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

MIKROTIK RB1100Hx2 ราคา ถูก 18,500 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

18,500 บาท (Exclude VAT)

(3,388)
EasyZone Sky Box (Model LN) 18,900 บาท จัดเก็บ LOG ผ่าน NAS (Unlimited users)

EasyZone Sky Box (Model LN) 18,900 บาท จัดเก็บ LOG ผ่าน NAS (Unlimited users)

18,900 บาท (Exclude VAT)

(8,320)
Mikrotik RB1100AHx2 ราคา ถูก 26,500 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

Mikrotik RB1100AHx2 ราคา ถูก 26,500 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

26,500 บาท (Exclude VAT)

(2,760)
EasyZone Hotspot Box (Model XL 100 user concurrent connections) ราคา 26,900 บาท (พร้อมจัดส่ง)

EasyZone Hotspot Box (Model XL 100 user concurrent connections) ราคา 26,900 บาท (พร้อมจัดส่ง)

26,900 บาท (Exclude VAT)

(7,748)
EasyZone Sky Box (Model XL) 29,500 บาท (Unlimited Actived Users)

EasyZone Sky Box (Model XL) 29,500 บาท (Unlimited Actived Users)

29,500 บาท (Exclude VAT)

(4,701)
Mikrotik CCR1016-12G ราคา ถูก 32,500 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

Mikrotik CCR1016-12G ราคา ถูก 32,500 บาท (Free !! EasyZone Mikrotik Billing 1 License)

32,500 บาท (Exclude VAT)

(2,544)